Get Adobe Flash player

Test og kvalitetssikring

5_testing

Vi har testet alle komponenter i vårt anlegg, spesielt den eksterne transformatoren og likeretteren. Disse komponentene ble testet og overvåket over tid for å se om de ville tåle de største påvirkningene de kan bli utsatt for.
Inverteren og vindgeneratoren har ikke vært mer enn funksjonstestet i vårt kraftverk.

Elinstallasjoner i anlegget ble gjort i samsvar med NEK 400-2010. Tilkobling og bytting av sikring i fordelingstavle ble gjort av en autorisert elektro installatør.
Når anlegget var satt i drift, ble det gjort målinger for å sjekke at de var i samsvar med det vi hadde forventet og planlagt.