Get Adobe Flash player

Ressurser

Når prosjektgruppen ble dannet, kjente alle medlemmene hverandre. Vi visste hva vi som gruppe og hva hvert enkelt individ kunne tilføye til prosjektgruppen. Faglig sett hadde gruppen et veldig høyt nivå. I dette prosjektet var vi innom en del fagområder. Elektriske maskiner, el-installasjon, norsk, engelsk, AutoCAD og fysikk er fag gruppen har jobbet med underveis i tiden på fagskolen. Alt det faglige fra disse fagene som gruppen hadde lært og lest seg opp på, var en viktig faglig ressurs for at dette prosjektet ble vellykket.

I forbindelse med prosjektet ble det også laget et regnskap. Budsjettet vi først satte opp ble endret underveis, hovedgrunnene var at solcellepaneler ble fjernet fra prosjektet, og det ble gjort en feilsending fra turbinleverandør.

Det gruppen hadde til disposisjon økonomisk var penger fra FTO. FTO var naturligvis interessert i å få disse pengene dekket i en form for støtte. Det ble derfor skrevet en søknad til Buskerud Fylkeskommune om økonomisk støtte til dette prosjektet. Den søknaden sendte gruppen videre til oppdragsgiver, som da skulle få sendt den videre til fylkeskommunen. (se vedlegg 7 for regnskap, 8 for regnskapsbilag).

Ressursene gruppen hadde til disposisjon hos oppdragsgiver var gode faglig sett. Det positive med å ha prosjekt hvor skolen er oppdragsgiver, er at det aldri var noe problem å få hjelp, og de aktuelle som kunne hjelpe til med spørsmål gruppen lurte på, var som regel alltid tilgjengelig. Også det å ha andre lærere på skolen som ressurser har vært veldig hjelpelig for resultatet av prosjektet.

Ressursene gruppen hadde internt blant medlemmene var faglig sett sterkt. Her fikk hvert enkelt medlem utnyttet sin faglige forståelse for det som var relevant for prosjektet. Dette var ressurser medlemmene hadde opparbeidet i form av kunnskap gjennom snart 2 år på skolen. Siden dette var et prosjekt som krevde en del fysisk arbeid, fikk prosjektgruppen utnyttet ressursen fra den praktiske biten som medlemmene hadde etter noen år ute i praksis som elektrikere. Etter noen år som elektrikere hadde gruppemedlemmene også fått en del kontakter ute i arbeidslivet som gjorde det lettere for gruppen å bestille materiell, som for eksempel kabler til prosjektet. Disse ressursene gjorde også at budsjettet ble litt lavere enn først antatt, siden gruppen da fikk masse nyttig som prosjektet var avhengige av gratis.

Prosjektgruppen fikk utnyttet de ressursene som var tilgjengelig på en måte som gjorde at prosjektet ble vellykket på mange områder. Det faglige ble godt utnyttet, og det som gruppen ikke visste, fikk gruppen svar på fra oppdragsgiver eller andre ressurser som var tilgjengelig på skolen. Internt blant medlemmene var det god kommunikasjon, og vi utnyttet våre egne ressurser så godt vi kunne. Ressursene som hvert enkeltmedlem kunne bidra med, var positiv og avgjørende for prosjektet. Når det gjelder kontakten med de eksterne ressursene som Kongsberg Kommune og Fronius Hokksund, var kommunikasjonen god. Aleko (vindturbinprodusent) var vanskelige å forholde seg til, og ga generelt lite utfyllende informasjon ved henvendelse.

Prosjektgruppen ser tilbake på en prosjekttid der gruppen fikk god utnyttelse av de ressursene som var tilgjengelig, og ressurser som oppstod underveis.