Get Adobe Flash player

Kommunikasjon

Kommunikasjon

I dette prosjektet har kommunikasjonen i gruppen fungert opp til de forventningene gruppen hadde før prosjektet ble satt i gang. Underveis i prosjektet har det vært en del dager der en eller 2 av medlemmene ikke kunne møte opp av naturlige grunner. Disse fraværene fikk gruppen og prosjektlederen vite i god tid før det aktuelle medlemmet var borte. Det gjorde at gruppen kunne planlegge den dagen med arbeid uten personen tilstede. Som regel fikk også de som var borte en hjemmeoppgave, slik at gruppen ikke ble hengende etter, fordi gruppen var avhengig av at alle medlemmene gjorde en innsats for at prosjektet skulle bli vellykket. På dager der et medlem har blitt syk over natten, eller at han ikke kunne møte av andre grunner, ble dette informert om tidlig på dagen før arbeidet for dagen ble satt i gang. Kommunikasjonen ble da enten å ringe, sende SMS eller bruk av gruppesamtale på Facebook. Som et ledd i den uformelle og løse arbeidsmetoden vår, ble snapchat flittig brukt til å formidle ideer og tanker, dette fungerte aldeles utmerket, og var noe som holdt gruppehumøret oppe.