Get Adobe Flash player

Organisering

Organisering

Arbeidsfordelingen under prosjektet ble fordelt på den måten at vi listet opp de forskjellige arbeidsoppgavene, deretter var det opp til hvert gruppemedlem å selv velge hva de ville gjøre. Alle skjønte at alle oppgavene måtte gjøres uansett, men på denne måten valgte vi ut oppgaver etter egen evne og lyst.
Det ble til enhver tid vurdert hvilke oppgaver som hastet mest og disse ble selvfølgelig prioritert.

Gruppeledelse og struktur har vært flat, i den betydning at alle har hatt lik grad av ansvar. Lars Kristian fikk ansvar for nettside, Thomas fikk ansvar for Autocad tegninger og HMS, Davids ansvarsområde var kontakt med leverandører av vindturbin og inverter, Mikkel fikk ansvar for søknader og overordnet styring. Vi samarbeidet om de praktiske oppgavene. Hver morgen startet med morgenkaffe og muntlig planlegging, samt ei klype med snus.

Gruppen har fungert sammen som et eneste maskineri, selv om vi hadde en utvalgt gruppeleder.